• Glas članova Jevrejske opštine Beograd

SABOR OMLADINE SA JEDNIM VELIKIM ALI…

Omladinci Jevrejske opštine Beograd su pozvani na „Sabor jevrejske omladine Beograda“, danas u 20 časova u Rexu, u Jevrejskoj 16, na Dorćolu. Navodno su pozvani jer trebaju da budu odgovorni prema sebi samima, posebno u smislu zauzimanja stava povodom razvoja situacije među starijim generacijama. Takođe su pozvani jer eto, trebaju, piše u pozivu, da budu svesni da imaju i pravo i moć da utiču na svoju okolinu, ako ni zbog čega drugog, makar zbog impusla da budućim naraštajima budu omogućene iste prilike za prijateljstva, uspomene i lični razvoj koji su i sami imali. Istom prilikom se navodi da su postojali pokušaji da se Omladina uvuče u podelu i koristi kao politički kapital.


Lepo sročen poziv, deluje i iskreno, ali iza njega se ipak krije jedno veliko ALI...


Postoji informacija da je u zapisniku sa sednice smenjenog Veća Jevrejske opštine Beograd od 11.10.2019. godine, Veće smenjenog predsednika Danila Medića donelo odluku da zabrani vršenje službe u sinagogi „Sukat Šalom“ Rabinu Isaku Asielu. Istovremeno, informacija sa kojom smo upoznati jeste da je predsednik omladine Jevrejske opštine Beograd, inače Većnik po funkciji, Filip Belevski bio prisutan na toj sednici i da je za tu sramnu odluku glasao.


Sada već postaje indikativno da lice koje poziva na Sabor u duhu demokratije i protiv svojatanja omladine, u duhu slobodne volje i u ime naraštaja koja dolaze, zauzima stranu smenjenog predsednika JOB Danila Medića i glasa o zabranama Rabinu koji staža u sinagogi ima otprilike koliko Filip Belevski ima godina. Ne, to neće moći.

Postavlja se pitanje gospodinu Filipu Belevskom, da li si glasao za zabranu vršenja službe Isaku Asielu a javno navodiš da si neutralan?


U trenutnoj situaciji, u kojoj se nalazi zajednica, vrlo je polemično donositi tako ozbiljne odluke i za iste glasati, posebno kada ljudima kojima ćeš nešto da predstavljaš, prećutiš da si se jasno opredelio.

201 views